Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.1.5
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.1.5 Tid: 20201006-1427

Specialistkompetens som veterinär

Ansökan om att få börja specialistutbildningen

Ansökan om godkännande som specialist

Ansökan om godkännande som utbildningsplats

Utbildningsplaner och riktlinjer för examination

Bilagor till utbildningsplaner

Specificerade kunskapskrav inom:

Fråga oss via webben