Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.1.5
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.1.5 Tid: 20201006-1427

Grovfoder

Införsel av grovfoder

Fodret ska vara säkert

Du som upplåter en mark är ansvarig

Fodret ska vara av god hygienisk kvalitet

Registrerad foderföretagare

Det finns ett undantag från hygienbestämmelserna

Anmäl om du transporterar foder

Ekologiskt foder

Vad gäller för produktionsplatser, rapportering och stalljournal när jag ska flytta djur till beten?

Åtgärder vid foderbrist vid till exempel torka

Fråga oss via webben