Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.1.5
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.1.5 Tid: 20201006-1427

Regler för biodling – bitillsyn

Syftet med reglerna

De senaste besluten hittar du under bestämmelser

Biodlarnas 4 viktigaste regler för att hindra smittspridning

Anmäl var dina bisamhällen finns

Anmäl sjukdom så snart som möjligt

Om dina bin finns inom zon 1 för varroa

Förvara bikupor på rätt sätt

Använd rena svärmfångstkupor

Följ reglerna för flytt och import

Hjälp tillsynsmannen

Tillsynsmännen utreder smittspridning

Regler för kontroll av trakékvalster

Vill du veta mer?

Prenumerationer

Mer information

Blanketter
Bestämmelser

Kontakt

Fråga oss via webben