Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.1.5
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.1.5 Tid: 20201006-1427

Statistik ur hundregistret

Nyregistreringar och ägarbyten

Antalet nyregistreringar och ägarbyten per månad

Månad

Ny­regist­reringar 2017

Ägar­byten 2017

Nyregist-

reringar 2018

Ägar-byten 2018

Nyregist-reringar 2019

Ägar-byten

2019

Nyregist-reringar 2020

Ägar-byten 2020

Jan

4179

1109

4462

1192

4654

1368

4999

1501

Feb

3752

1048

3794

1077

3999

1192

4272

1390

Mars

3853

1153

4580

1286

4835

1449

4843

1390

April

3936

936

4361

1189

4508

1182

5345

1378

Maj

5051

1058

5202

1282

6069

1514

6644

1451

Juni

5859

1139

5865

1233

5684

1286

6543

1395

Juli

5730

1149

5839

1238

6825

1419

6764

1499

Aug

5740

1281

5443

1402

5901

1395

6792

1457

Sep

4695

1179

5114

1415

5365

1438

6382

1543

Okt

4927

1323

5009

1544

5326

1482

6546

1681

Nov

4425

1139

5114

1483

5012

1495

6258

1511

Dec

3897

1023

3270

935

4383

1236

6119

1351

Sammanställning av uppgifter i hundregistret

Statistik från hundregistret per 2020-12-31

Om vår hundstatistik – uppgifter som finns och förklaring av begrepp

Fråga oss via webben