Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.1.5
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.1.5 Tid: 20201006-1427

3R - en princip för etiska djurförsök

Forskarna William Russell och Rex Burch formulerade 3R-principen redan 1959 i The principles of humane experimental technique. De menade att forskare hela tiden ska sträva efter att använda så få djur som möjligt och samtidigt arbeta för att lindra och förbättra djurens situation i försök. Utgångspunkten var de 3 R:en: Replace, Reduce och Refine.

Idag genomsyrar de 3 R:en både svensk och europeisk lagstiftning som handlar om djurförsök. Europaparlamentets och rådets försöksdjursdirektiv (2010/63/EU) har införlivats i den svenska lagstiftningen. Det innebär att alla som arbetar med försöksdjur ska tillämpa 3R-principen i sitt arbete.

Möss.

Foto: Igor Stramyk/MostPhotos

Mer information

Kontakt

Kundtjänst

Vi har öppet helgfria vardagar

   måndag–torsdag 8.00–16.30

   fredag 8.00–16.00

0771-223 223

Fråga oss via webbenlänk till annan webbplats

Skicka e-post

Fråga oss via webben