Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.

Vi bygger om vår webbplats

Version: 3.1.8
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.1.8 Tid: 20210205-0914

Anmälningsplikt av vissa djursjukdomar och smittämnen

Indexfall är det första konstaterade fallet

Anmälningsplikt för veterinärer och laboratioriepersonal


Anmälningsplikt när du sänder prover utanför Sverige

Anmälning av antibiotikaresistenta bakterier och VTEC

Fråga oss via webben