Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.

Vi bygger om vår webbplats

Version: 3.1.8
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.1.8 Tid: 20210205-0914

*Number of reported cases of notifiable diseases in Sweden/ Statistik över primärfall av anmälningspliktiga djursjukdomar i Sverige

Årsstatistik 2010

Multiple species diseases/ Sjukdomar hos flera djurslag

County/ LÄN

Ospecificerat län

AB

C

D

E

F

G

H

I

K

M

N

O

S

T

U

W

X

Y

Z

AC

BD

Summa

 

LÄNSNUMMER  

1

3

4

5

6

7

8

9

10

12

13

14

17

18

19

20

21

22

23

24

25

  
Echinococcosis, hydatidosis (horse)/hytadidos,E.granulosus(häst)            1         1 
Echinococcosis, hydatidosis (fox) / dvärgbandmask (räv)            1         1 
Leptospirosis (Dog) / Leptopiros (Hund) 21  2   16112    1  118 
Leptospirosis (Horse) / Leptospiros (Häst)          21          3 
Leptospirosis (Pig) / Leptospiros (Gris)    1                 1 
Q-fever (cattle) / Q-feber (nöt)        2 22          6 
European Bat Lyssa Virus (bat) / EBLV (fladdermus) 1)          3           3 
Listeriosis (Cattle) / Listerios (Nöt)  1    1    1         3 
Listeriosis (Dog) / Listerios (Hund)                   1  1 
Listeriosis (Goat) / Listerios (Get)            1         1 
Listeriosis (Monkey) / Listerios (apa) 1                    1 
Listeriosis (Sheep) / Listerios (Får) 2521  12 319111111   32 
Blackleg (Cattle) / Frasbrand (Nöt)    21    3           6 
Botulism (Poultry) / Botulism (Fjäderfä)   1      1           2 
Lymphoma other than EBL (Cattle) / Lymfom (Nöt) 11 3  11 1 2   1  2  13 
Lymphoma other than FeLV (Cat) / Lymfom (Katt) 23 1     2 51  1     15 
Lymphoma (Dog) / Lymfom (Hund) 54 1    11392 1 1  2131 
Lymphoma (Horse) / Lymfom (Häst) 111            1     4 
Lymphoma (Sheep) / Lymfom (Får)    1   1     1      14 
Lymphoma (Pig) / Lymfom (Gris)  133  9232127 2 2 1 1158 
Lymphoma (other)/Lymfom (övriga) 11        11     1  16 
VTEC/STEC (cattle) / VTEC/STEC (Nöt)           1          1 
Salmonellosis (poultry) / Salmonella (fjäderfä)      12 451  1       14 
Salmonellosis (sheep) / Salmonella (får)          2           2 
Salmonellosis (dog) / Salmonella (hund)          1           1 
Salmonellosis (horse) / Salmonella (häst)          1           1 
Salmonellosis (cat) / Salmonella (katt) 112           21     7 
Salmonellosis (cattle) / Salmonella (nöt)         1312         7 
Salmonellosis (reptile) / Salmonella (reptiler) 11                  13 
Salmonellosis (pig) / Salmonella (gris)      12  1           4 
Salmonellosis (wild mammals) / Salmonella (vilda däggdjur)  1                   1 
Salmonellosis (wild birds) / Salmonella (vilda fåglar)  2         1  1      4 
Salmonellosis (other) / Salmonella (övriga) 1       2            3 
Trichinellosis (Wild boar) / Trikinos (Vildsvin)       1   1           2 
MRSA (Dog) / Infektion m meticillinresistenta koagulapositiva Staphylococcus aureus (MRSA) (Hund) 1 1      1       1   5 
MRSA (Cat) / Infektion m meticillinresistenta koagulapositiva Staphylococcus aureus (MRSA) (Katt) 2          00        3 
MRSA (Horse) / Infektion m meticillinresistenta koagulapositiva Staphylococcus aureus (MRSA) (häst) 112          1       5 
MRSA (pig) / Infektion m meticillinresistenta koagulapositiva Staphylococcus aureus (MRSA) (gris) 2)1                     1 
MRSP (Dog) / Infektion m meticillinresistenta koagulapositiva stafylokocker utom Staphylococcus aureus (Hund) 1146 5 61 25 22 28533   100 
MRSP (Cat) / Infektion m meticillinresistenta koagulapositiva stafylokocker utom Staphylococcus aureus (Katt) 2  1    11 11        5 
Cattle diseases / Sjukdomar hos nötkreatur

LÄN

Ospecificerat län

AB

C

D

E

F

G

H

I

K

M

N

O

S

T

U

W

X

Y

Z

AC

BD

Summa

 
LÄNSNUMMER                      

 
Cysticercosis (cattle) / Cysticerkos (nöt)     1 1               2 
Bovine malignant catarrhal fever (MCF) (Cattle) / Elakartad katarralfeber (Nöt)     2 2    1 1       6 
Bovine viral diarrhoea (BVD) / Bovin virusdiarré, BVD (utanför BVD-programmet)        1             1 
Equine diseases /Sjukdomar hos häst

LÄN

Ospecificerat län

AB

C

D

E

F

G

H

I

K

M

N

O

S

T

U

W

X

Y

Z

AC

BD

Summa

LÄNSNUMMER  

1

3

4

5

6

7

8

9

10

12

13

14

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Contagious eguine metritis / CEM      1    1           2
Equine influenza (virus type A) / Influensa (typ A)      1             1 2
EHV-1-associated abortion / Virusabort (utom centralnervös form) 2  2     2  1  1 1   9
Infectious arteritis of horses / Virusarterit 1        2 1         4
Strangles / Kvarka (Streptococcus equi) 3 3   3 111671 1 21  241
Poultry and other birds diseases / Sjukdomar hos fjäderfä och andra fåglar

LÄN

Ospecificerat län

AB

C

D

E

F

G

H

I

K

M

N

O

S

T

U

W

X

Y

Z

AC

BD

Summa

LÄNSNUMMER                        
Avian tuberculosis (M.avium) / Aviär tuberkulos                1     1
Infectious laryngotracheitis (ILT) / Infektiös laryngotrakeit (ILT)  1 1      2 1 1       6
PPMV-1 (wild pigeon) / PPMV-1 (vild duva)   1    1      12     5
Pig diseases / Sjukdomar hos svin

LÄN

Ospecificerat län

AB

C

D

E

F

G

H

I

K

M

N

O

S

T

U

W

X

Y

Z

AC

BD

Summa

 
LÄNSNUMMER  

1

3

4

5

6

7

8

9

10

12

13

14

17

18

19

20

21

22

23

24

25

 
Influenza / Influensa          1 2         3 
Sheep and goat diseases/ Sjukdomar hos får och get

LÄN

Ospecificerat län

AB

C

D

E

F

G

H

I

K

M

N

O

S

T

U

W

X

Y

Z

AC

BD

Summa

LÄNSNUMMER  

1

3

4

5

6

7

8

9

10

12

13

14

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Caprine arthritis encephalitis (goat) / CAE (get) 12   21  1       11  9
Dichelobacter nodosus/Fotröta 212 11141 23 2    1 122
TSE (NOR 98) (sheep) / TSE (NOR 98) (får)          11 2        4
Nematodiriasis / Nematodirus battus 1                    1
Pet and furred animal diseases / Sjukdomar hos sällskapsdjur och farmade pälsdjur

LÄN

Ospecificerat län

AB

C

D

E

F

G

H

I

K

M

N

O

S

T

U

W

X

Y

Z

AC

BD

Summa

 
LÄNSNUMMER  

1

3

4

5

6

7

8

9

10

12

13

14

17

18

19

20

21

22

23

24

25

 
Dirofilariosis (Dog) Hjärtmaskinfektion (Hund) 1          1     1   3 
FeLV (Cat) / FeLV (Katt) 2        3   1 1     7 
FIV (Cat) / FIV immunbristvirusinfektion (Katt) 1   1 1  2  1        6 
Babesiosis (dog) / Babesia (hund) 1                1   2 
Leishmaniosis (Dog) / Leishmanios (Hund) 92  1    526 2 111 2 32 
Monocytic ehrlichiosis (Dog) / Monocytär ehrlichios (hund) 1                  1 2 
                         
Fish and mollusc diseases / Sjukdomar hos fisk och blötdjur

LÄN

Ospecificerat län

AB

C

D

E

F

G

H

I

K

M

N

O

S

T

U

W

X

Y

Z

AC

BD

Summa

LÄNSNUMMER  

1

3

4

5

6

7

8

9

10

12

13

14

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Rhabdovirus infection other than VHS/ Annan rabdovirusinfektion än hemorrhagisk septikemi    2                 2
Proliferative kidney disease (PKD) / Proliferativ njurinflammation (PKD)                   13 4
Amphibians / Amfibier

LÄN

Ospecificerat län

AB

C

D

E

F

G

H

I

K

M

N

O

S

T

U

W

X

Y

Z

AC

BD

Summa

 
LÄNSNUMMER  

1

3

4

5

6

7

8

9

10

12

13

14

17

18

19

20

21

22

23

24

25

 
Batrachochytrium dendrobatidis (toad)/Chytridiomykos (padda)          1           1 
Other species/ Sjukdomar hos övriga djurslag

LÄN

Ospecificerat län

AB

C

D

E

F

G

H

I

K

M

N

O

S

T

U

W

X

Y

Z

AC

BD

Summa

 
LÄNSNUMMER  

1

3

4

5

6

7

8

9

10

12

13

14

17

18

19

20

21

22

23

24

25

 
Myxomatosis (rabbit) / Myxomatos (kanin)          2           2 
Tularemia (wild mammals) / Tularemi (vilda däggdjur) 2          1         3 
National control programmes / Kontrollprogram

LÄN

Ospecificerat län

AB

C

D

E

F

G

H

I

K

M

N

O

S

T

U

W

X

Y

Z

AC

BD

Summa

LÄNSNUMMER  

1

3

4

5

6

7

8

9

10

12

13

14

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Myxomatosis (rabbit) / Myxomatos (kanin)          2           2
Tularemia (wild mammals) / Tularemi (vilda däggdjur) 2          1         3
* Only the first confirmed case of a disease in a herd, flock or corresponding is reported (index case). The diagnosis may  be based on serological, microbiological, parasitological or histo-pathological examination. The presented report represent  a selection of the diseases notifiable in Sweden.                         

1. Antibodies of European Bat Lyssavirus have been detected in Sweden. According to Article 8.10.2. of the OIE Terrestrial Animal Health Code, the rabies free status of a country is not affected by the isolation of Bat Lyssavirus.                       

2. Only 1 out of 191 herds was positive in an anonymous study performed at Swedish slaughter houses.                       

3. Detected cases within the framework of a national control programme                       
                        
                        
          

Fråga oss via webben