Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.

Vi bygger om vår webbplats

Version: 3.2.2
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.2.2 Tid: 20211008-0758

Manual för läkemedelsrapportering

Information om hur "Praktikjournalen för veterinärer" ska fyllas i vid rapportering av djursjukdata.

Nr.

Fält

Förklaring

1Djurhållare 
2TelefonnummerTelefonnummer inkl riktnummer
3DistriktDet distrikt, i siffror, i vilket aktuell förrättning sker,
  se Jordbruksverkets baslista
4Veterinär IDDen 1-4 siffriga kod, som är ditt personliga veterinärnummer
5Datum - år, mån, dagDatum för aktuell rapportering. Ange årtalet med 4 siffror, månad och dag med 2 siffror, till exempel 2009-01-31.
6BlankettnummerDetta fält ska vara förtryckt.
7Huvudblankett om flera blank.Ange det nummer som avses i fält 6 (på blankett 1) i de fall du av till exempel utrymmesskäl behöver fler än en blankett för rapportering av aktuell förrättning. Detta gäller för samtliga blanketter som du behöver använda.
8Ant blankDet antal blanketter som du använt för aktuell rapportering
9PPNAnges om sådant finns
Praktikjournal för veterinär

Nr.

Fält

Förklaring

10DjurslagDjurslagskod enligt Jordbruksverkets baslista.
11KönKod för respektive kön enligt Jordbruksverkets baslista. Endast vid individrapportering.
12DjurtypKod för respektive djurtyp (grupp, individ, besättning) enligt Jordbruksverkets baslista
13Antal djurDet antal djur som har behandlats
14DiagnosAnge kod för aktuell diagnos enligt Jordbruksverkets baslista. I de fall fler än en diagnos ställs, radas dessa upp nedåt.
Praktikjournal för veterinär

Nr.

Fält

Förklaring

Fråga oss via webben