Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.

Vi bygger om vår webbplats

Version: 3.1.8
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.1.8 Tid: 20210205-0914

Läkemedelslagen

Enligt läkemedelslagen är läkemedel varor som är avsedda att användas på människor eller djur för att förebygga, påvisa, lindra eller bota sjukdom eller symptom på sjukdom eller att användas i ett likartat syfte.

Läkemedelslagen tillämpas inte på djurfoder som innehåller antibiotika eller kemoterapeutiska preparat. Detta regleras i stället i lagen om foder och animaliska biprodukter samt förordning om foder och animaliska biprodukter.

För att ett läkemedel ska få användas i Sverige ska det ha godkänts för försäljning av Läkemedelsverket. Läkemedelsverket har rätt att meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för att skydda människors eller djurs hälsa och miljön enligt direktiv i läkemedelsförordningen.

Fråga oss via webben