Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.

Vi bygger om vår webbplats

Version: 3.2.2
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.2.2 Tid: 20211008-0758

Behörighet, veterinärinstruktion

Bestämmelser om behörigheter för djurhälsopersonal

Saknr.

Namn

Författnings-samling

Utgivnings-nummer

C1

Lag om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård.

SFS

2009:302länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

C2

Förordning om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård

SFS

2009:1386länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

C7

Förordning om underrättelse till Jordbruksverket om domar i vissa brottmål

SFS

1997:176länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

C23

Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd om behörighet för djurhälsopersonal

SJVFS

2016:9

C23

Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd om behörigheter för djurhälsopersonal. Gäller till vissa delar.

SJVFS

2009:83

C24

Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd om offentlig kontroll av djurhälsopersonal

SJVFS

2010:62

C25

Jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd
om specialistkompetens för veterinärer. Träder i kraft den 1 januari 2022.

SJVFS

2021:25

EU-förordning

EU:s förordning om upprättande av en förteckning över substanser som är väsentliga för behandling av hästdjur, i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/82/EG om upprättande av gemenskapsregler för veterinärmedicinska läkemedel


1950/2006länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Fråga oss via webben