Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.

Vi bygger om vår webbplats

Version: 3.2.2
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.2.2 Tid: 20211008-0758

Bestämmelser för tjänsteutövning

Bestämmelser för tjänsteutövning

Saknr.

Namn

Författn.-samling

Utgivnings-nummer

D3

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbete med djur samt allmänna råd om tillämpning av föreskrifterna

AFS

2008:17länk till annan webbplats

D4

Jordbruksverkets föreskrifter om vissa ärendens handläggningstid och besluts giltighetstid inom djurområdet

SJVFS

2010:52

D6

Förordning om tiden för tillhandahållande av domar och beslut m.m.

SFS

2003:234länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

D8

Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd om skyldigheter för djurhållare och personal inom djurens hälso- och sjukvård

SJVFS

2019:25

D9

Jordbruksverkets föreskrifter om läkemedel och läkemedelsanvändning

SJVFS

2019:32

D10

Lag om officiella veterinärer

SFS

2009:1254länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

D11

Förordning om officiella veterinärer

SFS

2009:1390länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

D12

Jordbruksverkets föreskrifter om utfärdande av pass för sällskapsdjur

SJVFS

2004:32

D13

Jordbruksverkets föreskrifter om officiella veterinärer

SJVFS

2015:7

D20

Lantbruksstyrelsens föreskrifter om ersättande av ordet anvisningar med annat uttryck (se även J 25-27, L 9)

LSFS

1986:18

D42

Lantbruksstyrelsens allmänna råd för läkemedelshantering inom veterinärmedicinsk verksamhet

LSFS

1986:4

D71

Förordning om avgifter vid veterinär yrkesutövning

SFS

1994:1313länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

D74

Jordbruksverkets föreskrifter om avgifter vid veterinärt arbete som innebär myndighetsutövning inom Jordbruksverkets ansvarsområde

SJVFS

2018:45

D76

Jordbruksverkets föreskrifter om avgifter vid förrättning utförd av distriktsveterinär

SJVFS

2019:73


Jordbruksverkets föreskrifter om avgifter för offentliga kontroller

SJVFS

2019:75

Fråga oss via webben