Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.

Vi bygger om vår webbplats

Version: 3.1.8
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.1.8 Tid: 20210205-0914

Jordbruksverkets författningar inom område J - in- och utförsel

J11 - införsel av vissa djur samt sperma, ägg och embryon från vissa djur

Söker efter 1996:24

J11 A - djurhälsoregler för import och transitering av vissa levande hov- och klövdjur

Söker efter 2006:42

J12 - införsel av fisk, kräftdjur och blötdjur och produkter därav

Söker efter 1995:125

J13 - införsel av sällskapsdjur och hund-och kattsperma samt hundar, katter och illrar avsedda för handel

Söker efter 2011:49

J14 - djurhälsovillkor för handlare, uppsamlingsplatser och transportörer i samband med förflyttningar av får, getter, nötkreatur och svin mellan Sverige och andra länder inom Europeiska unionen (EU) samt Norge

Söker efter 2007:1

J15 - handel och andra åtgärder med exemplar av vilt levande djur- och växtarter som behöver skydd

Söker efter 1999:89

J17 - införsel av hästdjur

Söker efter 2018:42

J18 - införsel av nötkreatur och svin

Söker efter 1998:70

J20 - införsel av får och getter

Söker efter 1994:224

J21 - införsel av embryon och sperma från nötkreatur samt sperma från gris

Söker efter 2002:67

J22 - införsel av fjäderfä och kläckägg

Söker efter 1994:223

J25 - anvisningar för hund- och kattkarantän

Söker efter 1976:7

J27 - anvisningar för fjäderfäkarantän

Söker efter 1980:8

J29 - veterinära kontroller m.m. vid handel med länder som ingår i Europeiska unionen (EU)

Söker efter 1996:25

J30 - in- och utförsel av produkter av animaliskt ursprung och andra produkter som kan sprida smittsamma sjukdomar till djur.

Söker efter 2004:19

J34 - veterinära kontroller av levande djur som förs in från tredje land till Europeiska unionen (EU), Andorra, Färöarna och Norge

Söker efter 1999:134

J35 - veterinära kontroller av produkter som förs in från tredje land till Europeiska unionen (EU), Andorra, Färöarna, Norge och, vad avser fiskprodukter, Island

Söker efter 1999:135

J36 - utfärdande av pass för sällskapsdjur

Söker efter 2004:32

J50 - avgifter för handläggning av ärenden enligt förordningen om införsel av levande djur m.m.

Söker efter 1998:19

J65 - fastställande av djurhälsoregler för produktion, bearbetning, distribution och införsel av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel

Söker efter 2004:93

J131 - utförsel av hästdjur till länder som ingår i Europeiska unionen (EU), Andorra, Färöarna samt Norge

Söker efter 2018:41

J133 - utförsel av vissa djur samt sperma, ägg och embryon från vissa djur till länder inom Europeiska unionen (EU) samt till länder som har införlivat EU:s veterinära lagstiftning

Söker efter 1995:70

J135 - utförsel av vattenbruksdjur till länder inom Europeiska unionen (EU) samt till Island och Norge

Söker efter 1995:71

J136 - utförsel av nötkreatur och svin till länder som ingår i Europeiska unionen (EU) samt till Andorra, Färöarna och Norge

Söker efter 1999:77

J137 - utförsel av får och getter till länder som ingår i Europeiska unionen (EU)

Söker efter 1995:8

J138 - utförsel av embryon och sperma från nötkreatur samt sperma från gris till länder som ingår i Europeiska unionen (EU) och till Andorra, Färöarna, Norge samt Schweiz

Söker efter 2002:68

J139 - utförsel av fjäderfä och kläckägg till länder som ingår i EU, Norge samt till tredje land

Söker efter 1995:7

J141 - exportkarantän för hästar inför export till tredjeland

Söker efter 2017:8

Fråga oss via webben