Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.1.5
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.1.5 Tid: 20201006-1427

Detaljer om SPS-avtalet

Vilka grundprinciper gäller?

Åtgärderna ska bygga på vetenskaplig grund

Åtgärderna får inte diskriminera

Åtgärderna ska ha minsta möjliga effekt på handeln

Reglerna bör bygga på internationella standarder

Ekvivalens

Alla åtgärder måste bygga på riskanalys

Riskanalysen ska vara konsekvent

Undantag från riskanalys om det vetenskapliga underlaget är otillräckligt

Handelsrestriktioner bör vara riktade regionalt

Transparens ska gälla för ländernas regelverk

Diskussioner i SPS-kommittén löser många problem

Andra länder måste få tid att reagera på nya SPS-regler

Alla länder ska ha en kontaktpunkt

U-landsfrågor är en del av SPS-avtalet

U-länderna får tekniskt bistånd

U-länderna bör bli positivt särbehandlade

Det finns kontroll- och godkännandeprocedurer för SPS-åtgärderna

Kundtjänst

Vi har öppet helgfria vardagar

   måndag–torsdag 8.00–16.30

   fredag 8.00–16.00

0771-223 223

Fråga oss via webbenlänk till annan webbplats

Skicka e-post

Fråga oss via webben