Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.3.3
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.3.3 Tid: 20220214-1137

Hjälpmedel för att uppfylla våra föreskrifter

Vi har tagit fram hjälpmedel som ska underlätta för dig när du ska dokumentera utifrån kraven som finns i vår föreskrift om miljöhänsyn i jordbruket vad avser växtnäring.

Lagring av stallgödsel​

Beräkningsverktyg för lagring och spridning av gödsel

Hjälpmedel för att beräkna kvävetillförsel

Bortförsel och införsel av stallgödsel