Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.3.3
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.3.3 Tid: 20220214-1137

Lagtext och allmänna hänsynsregler

Lagens krav på egenkontroll

De allmänna hänsynsreglerna

Skälighetsbedömning – vad är ett rimligt krav?

Kunskapskravet

Försiktighetsprincipen

Utbytesprincipen

Hushållnings- och kretsloppsprincipen

Effektivisering och val av energikälla

Lokaliseringsprincipen