Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.3.3
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.3.3 Tid: 20220214-1137

Tillstånds- och anmälningspliktiga verksamheter

Du som har en tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet omfattas av Förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll. I förordningen finns det mer detaljerade krav på vad egenkontrollen ska innehålla. Det ställs även krav på att delar av egenkontrollen ska vara nedskriven. Här kan du läsa mer om vad som gäller för din verksamhet.

Krav på ansvarsfördelning i verksamheten

Viktigt med rutiner i verksamheten

Exempel på innehåll i rutiner

Arbetsmoment

Innehåll i rutinen

Lagring av gödselpåfyllning av brunnen, nivåkontroll, svämtäcke, täthetskontroll, fyllning av gödseltunnan
Gödselspridaren ordentlig genomgång av spridaren inför vårspridningen, enklare kontroll innan varje körning, service enligt intervallen i serviceboken, utvändig rengöring
Lagring av bekämpningsmedelvar säkerhetsdatabladen förvaras, hur förpackningarna ska hanteras och förvaras, att det finns absorberingsmedel tillgängligt, vad gör man vid ett spill
Sprutannär funktionstest ska utföras, ordentlig genomgång av sprutan enligt serviceboken inför sprutsäsongen, enklare kontroll som ska utföras varje gång sprutan ska används
Påfyllning och rengöring av sprutan var påfyllningen av vatten och preparat sker, hur förpackningarna som innehållit preparat hanteras, skyddsutrustning, hur sprutan invändigt och utvändigt rengörs, var sprutan placeras när den inte används

Riskbedömning och rapportering av olyckor

Kemikalieförteckning

Hjälpmedel för din egenkontroll

Miljösanktionsavgift vid bristande egenkontroll

Mer information

Bestämmelser

Kontakt