Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.3.3
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.3.3 Tid: 20220214-1137

Mellanstort jordbruk med djur

Urban har en jordbruksverksamhet som ligger inom nitratkänsligt område. Läs mer om hur Urban arbetar med sin egenkontroll utifrån de fyra stegen planera, genomföra, följa upp och förbättra.

Planera

Spridningskrav

Begränsningar av gödselmängder

Beräkning av gödselmängd

 

Antal djur

Fosfor i gödseln (kg P)

Kväve i gödseln (kg N)

Mjölkkor (8000 kg mjölk/år)

70

1 113

7 350

Ungdjur > 1år

40

320

1 760

Ungdjur < 1år (kalvar)

35

108,5

486,5

Summa

 

1 541,5

9 596,5

Behov av areal

 

70,1 ha

56,5 ha

 

 

(1541,5/22)

(9596,5/170)

Lagringskrav

Beräkning av gödselvolym

 

Antal djur

Gödselvolym på 8 mån

Flytgödsel (m³)

Gödselvolym på 8 mån

Djupströ (m³)

Mjölkkor (8000 kg mjölk/år)

70

1 218

1 760

Ungdjur > 1år

40

276

486,5

Ungdjur < 1år (kalvar)

35

 

158

Extratillägg för diskvatten (0,2 m³ per mjölkko och månad)

40

8

56,5 ha

Summa

 

1 502 m³

158 m³

Genomföra

Följa upp

Förbättra