Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.

Vi bygger om vår webbplats

Version: 3.3.0
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.3.0 Tid: 20211124-1533

Egenkontroll på jordbruk – när är den tillräckligt bra?

Tillsyn över jordbrukens egenkontroll

Ska egenkontrollen dokumenteras?

Miljöhusesynen kan vara en del av egenkontrollen

1-2 djurenheter medför inga generella krav

>2-10 djurenheter medför enklare krav

>10-99 djurenheter innebär krav på egenkontroll

Stora växtodlingsgårdar har krav på egenkontroll

Anmälnings- och tillståndspliktiga verksamheter

Mer information

Bestämmelser

Kontakt