Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.3.3
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.3.3 Tid: 20220214-1137

Tillsynsvägledning för miljöinspektören

Ansvar för tillsynen inom jordbruks- och trädgårdsområdet

Urvalet bör bygga på en riskanalys

Faktorer som kan ingå i en riskanalys

Faktorer

Exempel på aspekter som riskanalysen bör ta hänsyn till

Verksamheten

Risk för skador på miljö och hälsa, storlek på verksamheten, komplexitet, IED-anläggning

Placering

Djurtäthet i området, närhet till detaljplanelagt område, närhet till grannar, känsliga växter eller djur

Recipient

Känslig recipient, statusklassning av vattendrag

Vattenskyddsområde

Primär, sekundär eller tertiär zon

Nitratkänsligt område

Alla områden i en kommun behöver inte ingå i nitratkänsligt område

Erfarenhet

Hur har verksamheten skött sig tidigare? Har verksamheten en väl fungerande egenkontroll? Uppföljning av förelägganden?

Information från andra myndigheter

Har någon annan myndighet som bedriver tillsyn på verksamheten informerat om brister ex. påpekanden vid tvärvillkors- eller djurskyddskontroll?

Att tänka på inför tillsynsbesöket

Så här genomför du tillsynen

Om du hittar avvikelser

Om du behöver tillsynsvägledning