Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.

Vi bygger om vår webbplats

Version: 3.3.0
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.3.0 Tid: 20211124-1533

Tillsynsvägledning för växtnäring

Vem berörs av lagstiftningen?

Nitratkänsliga områden omfattas av särskilda bestämmelser

Tillsynsprojekt om hästgödsel 2021

Tillsynsprojekt i fält 2019

Vägledningsmaterial inom området växtnäring


Gödsel och miljö

Informationsblad

Rekommendationer för gödsling och kalkning

Riskvärderingsmall för näringsläckage vid hästhållning

Hästgödsel – en naturlig resurs

Kvävegödsling utifrån grödans behov

Beräkningsverktyg för lagringsvolym samt kvävetillförsel

Mer information

Bestämmelser

Organisationer

Kontakt