Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.

Vi bygger om vår webbplats

Version: 3.1.8
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.1.8 Tid: 20210205-0914

Tillsynsvägledning för växtnäring

Tillsynsprojekt om hästgödsel 2021

Vem berörs av lagstiftningen?

Nitratkänsliga områden omfattas av särskilda bestämmelser

Tillsynsprojekt i fält 2019

Vägledningsmaterial inom området växtnäring


Gödsel och miljö

Informationsblad

Rekommendationer för gödsling och kalkning

Riskvärderingsmall för näringsläckage vid hästhållning

Hästgödsel – en naturlig resurs

Kvävegödsling utifrån grödans behov

Beräkningsverktyg för lagringsvolym samt kvävetillförsel

Checklistor från tillsynskampanjer

Checklistor vid miljötillsyn

Checklista

Förklaring till materialet

Effektiv näring - lantbrukarenPDF
Fråga oss via webben