Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.3.3
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.3.3 Tid: 20220214-1137

Tillsynsvägledning om gödseldispenser

Varför finns regler för spridning av gödsel?

När kan tillsynsmyndigheten ge dispens?

Vinderosion och jordflykt

Generella dispenser ska inte beviljas

Hur bör ett beslut om dispens utformas?

Skriftligt

Tidsbegränsat

Lämpliga fält

Begränsning av gödselgivorna

Uppföljning av dispens

Lagringskapaciteten

Markkväveanalys