Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.3.3
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.3.3 Tid: 20220214-1137

Tillsynsvägledning växtskydd

Tillsynsprojekt om integrerat växtskydd på jordbruken 2022

Lagstiftning om växtskyddsmedel

Integrerat växtskydd

Delat ansvar för vägledning och tillsyn

Myndigheternas ansvarsområden

Myndighet

Ansvarsområde

Kommun

Operativ tillsyn hos användare och på försäljningsställen.

Länsstyrelse

Tillsynsvägledning till kommuner och eventuell tillsyn på tillståndspliktiga verksamheter.

Jordbruksverket

Tillsynsvägledande till länsstyrelser och kommuner om växtskyddsfrågor inom jordbruks- och trädgårdssektorn.

Skogsstyrelsen

Tillsynsvägledande till länsstyrelser och kommuner om växtskyddsfrågor inom skogssektorn.

Naturvårdsverket

Tillsynsvägledande till länsstyrelser och kommuner om växtskyddsfrågor inom andra sektorer än jordbruks-, trädgårds- och skogssektorn. Exempelvis golfbanor, banvallar och hemmaträdgårdar.

Kemikalieinspektionen

Tillsyn av tillverkare, leverantörer och importörer. Vägledande gällande kemikalielagstiftningen.

Havs- och vattenmyndigheten

Tillsynsvägledande till länsstyrelser och kommuner om hantering av växtskyddsmedel inom vattenskyddsområden.

Vilka omfattas av lagstiftningen?

Klasser för växtskyddsmedel

Klass

Kommentar

Klass 1L

Medlen får användas endast för yrkesmässigt bruk av den som har särskilt tillstånd.

Klass 2L

Medlen får användas endast för yrkesmässigt bruk av den som har särskilt tillstånd.

Klass 3

Medlen får användas av privatpersoner. Det krävs ingen utbildning.

Vattenskyddsområden

Tillsynskampanjer om bekämpningsmedel

Vägledningsmaterial

Tillsynsvägledning om spridningsutrustning för växtskyddsmedel

Vägledning om granskning av sprutjournaler

Säker bekämpning inom lantbruk, trädgårdsodling och skogsbruk

Informationsblad om skyddszoner och skyddsavstånd i odlingslandskapet

Hjälpredan för bestämning av vindanpassat skyddsavstånd vid användning av lantbruksspruta med bom

Integrerat växtskydd i olika grödor

Jordbruksverkets bekämpningsrekommendationer

Mer information

Bestämmelser

Organisationer

Kontakt