Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.3.3
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.3.3 Tid: 20220214-1137

Frågor och svar om tvärvillkor

DjurskyddVad innebär begreppet handlingsplikt i tvärvillkorssammanhang?

Om man ser magra djur på bete, ska man sätta tvärvillkorsbrist då?

Om en veterinär varit ute på en gård och konstaterat brister, vad ska då kontrollanten göra om bristen inte är uppenbar?

Vad är det för brister som ska bedömas vid kontroll av tvärvillkor? Är det brist som har varit (dåtid), är det brister som är (nutid), eller är det brister som kan komma att ske (framtid) som ska bedömas?

Ska man rapportera en brist på fler än en punkt?

Hur många sjukboxar ska man kräva?

Om en veterinär varit ute på en gård och konstaterat brister, vad ska då kontrollanten göra om bristen inte är uppenbar?

Om en brukare köper in fem månader gamla kalvar och det saknas larm, är det då en tvärvillkorsavvikelse?

Är oskyddade fönster en tvärvillkorsbrist?

Vid vilken ålder ska vi kräva att tjurar och kvigor separeras?

Hur ska döda grisar dokumenteras – varje dag eller i perioder?

Övriga frågor om tvärvillkorVad är schablonvärdet för am- och dikors gödselproduktion om de går på djupströbädd?

Går det bra att lantbrukaren själv räknar ut sitt lagringsbehov för gödsel under ett kontrollbesök?

Om det finns en uträkning av lagringskapacitet för gödsel och den är fel enligt våra uträkningar, hur bedömer vi det? Kapaciteten borde enligt vår beräkning inte räcka till.

I vägledningen för kontrollanter har Jordbruksverket hänvisat till en föreskrift i vilken det står att det ska upprättas en växtodlingsplan. Gäller det även de som sprider egen stallgödsel och kanske bara på vall och för de som har mindre än ett visst antal hektar odlingsbar mark?