Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.3.3
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.3.3 Tid: 20220214-1137

Är oskyddade fönster en tvärvillkorsbrist?

Ja, om de nås av djuren och därmed utgör en skaderisk för djuren är det en tvärvillkorsbrist.