Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.

Vi bygger om vår webbplats

Version: 3.1.8
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.1.8 Tid: 20210205-0914

Om en brukare köper in fem månader gamla kalvar och det saknas larm, är det då en tvärvillkorsavvikelse?

Ja om stallet är mekaniskt ventilerat, dock med följande undantag:
  • Larm ska inte heller krävas i mekaniskt ventilerade ligg- eller utfodringshallar med kalvar under förutsättning att kalvarna aldrig hålls instängda i utrymmet och att de med lätthet själva kan ta sig ut i det fria.
  • Om den mekaniska ventilationen egentligen inte behövs för att klara en i alla avseende fullgod ventilation utan fläktens eller fläktarnas inverkan, det vill säga den mekaniska ventilationen är till för att få en ventilation som är bättre än vad som krävs.

 

Fråga oss via webben