Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.3.3
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.3.3 Tid: 20220214-1137

Om en brukare köper in fem månader gamla kalvar och det saknas larm, är det då en tvärvillkorsavvikelse?

Ja om stallet är mekaniskt ventilerat, dock med följande undantag:
  • Larm ska inte heller krävas i mekaniskt ventilerade ligg- eller utfodringshallar med kalvar under förutsättning att kalvarna aldrig hålls instängda i utrymmet och att de med lätthet själva kan ta sig ut i det fria.
  • Om den mekaniska ventilationen egentligen inte behövs för att klara en i alla avseende fullgod ventilation utan fläktens eller fläktarnas inverkan, det vill säga den mekaniska ventilationen är till för att få en ventilation som är bättre än vad som krävs.