Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.

Vi bygger om vår webbplats

Version: 3.2.0
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.2.0 Tid: 20210422-0804

Om kontrollanten noterar för höga mätvärden inom något mätbart område, när måste man åka tillbaka för att verifiera ett för högt mätvärde? Tillfälligtvis är det ok med ett för högt mätvärde men när vet vi då när bristen är en tvärvillkorsbrist och inte en tillfällighet?

Kontrollanten ska vid tidpunkten för första mätningen göra en bedömning om överskridandet av gränsvärdet beror på något tillfälligt som hände just då, eller om bristen kan förväntas uppstå mer än tillfälligtvis, det vill säga om bristen är systematisk. Om man är osäker är det lämpligt att göra en uppföljande kontroll.
Fråga oss via webben