Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.

Vi bygger om vår webbplats

Version: 3.1.8
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.1.8 Tid: 20210205-0914

Om man ser magra djur på bete, ska man sätta tvärvillkorsbrist då?

Ja. Om de är magra på grund av bristande tillsyns- eller skötselrutiner. Om djuren är negativt påverkade av det, det vill säga djuren verkar vara sjuka eller lider, ska djuren ges nödvändig vård, behandling eller annan åtgärd. Kontrollera också vad som står i direktiven angående utfodring.
Fråga oss via webben