Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.3.3
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.3.3 Tid: 20220214-1137

Vad är det för brister som ska bedömas vid kontroll av tvärvillkor? Är det brist som har varit (dåtid), är det brister som är (nutid), eller är det brister som kan komma att ske (framtid) som ska bedömas?

En tvärvillkorsbrist måste konstateras objektivt och dokumenteras utifrån det som kontrollanten verifierar vid kontrollen. Dokumentationen ska beskriva de faktiska förhållandena så väl att även den som inte varit med vid kontrollen kan få en riktig bild av de förhållanden som konstaterades. Nedanstående exempel utgör tvärvillkorsbrister.

Exempel 1: En djurhållare har kraftigt nedsmutsade djur. Djuren har fast gödselpansar på buk, sidor och lår vilket utgör en säker indikation på att djurägaren brustit i sin tillsyn under en längre tid. Du ser spår av (dåtiden). Det du ser idag (nutiden) är den brist som förorsakar ett lidande för djuret.

Exempel 2: I ett kortbåsstall med uppbundna mjölkkor ser du att gödselgallret över rännan är trasigt på flera ställen (nutid). I morgon (framtiden) eller någon annan dag finns en mycket stor risk för att en ko skadar sig på det trasiga gödselgallret.