Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.3.3
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.3.3 Tid: 20220214-1137

Vid vilken ålder ska vi kräva att tjurar och kvigor separeras?

Nationella bestämmelser i 2 kap. 11 § samt allmänna råd, Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2010:15) om djurhållning inom lantbruket m.m. ska gälla då de ligger på likvärdig djurskyddsnivå med direktiv 98/58/EG bilaga punkt 20.