Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.3.3
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.3.3 Tid: 20220214-1137

I vägledningen för kontrollanter har Jordbruksverket hänvisat till en förskrift i vilken det står att det

ska

upprättas en växtodlingsplan. Gäller det även de som sprider egen stallgödsel och kanske bara på vall och för de som har mindre än ett visst antal hektar odlingsbar mark?

Det är inget krav på att de ska ha en växtodlingsplan. Kravet gäller att det finns dokumentation över hur man har anpassat kvävegivan till sin gröda. Den dokumentationen kan vara ganska enkel för den som bara sprider stallgödsel till sin vall, men det ska ändå finnas nedtecknat.