Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.3.3
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.3.3 Tid: 20220214-1137

Om det finns en uträkning av lagringskapacitet för gödsel och den är fel enligt våra uträkningar, hur bedömer vi det? Kapaciteten borde enligt vår beräkning inte räcka till.

När det gäller att avgöra om beräkningen är rätt så är det ganska svårt för kontrollanten att helt avgöra detta, eftersom beräkningen ska utgå från den enskilda verksamheten, vilket kan skilja sig från de schablonvärden som finns i bilaga till föreskriften (SJVFS 2004:62). Om det verkar finnas anledning att tro att lagringskapaciteten inte räcker till så kan det vara nödvändigt att kontrollräkna med hjälp av schablonvärdena och sedan diskutera med lantbrukaren om schablonvärdena är mer korrekta än hans eller hennes egna beräkningar.