Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.3.3
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.3.3 Tid: 20220214-1137

Vad är schablonvärdet för am- och dikors gödselproduktion om de går på djupströbädd?

Diko producerar 3,9 m3 fastgödsel under 6 månaders lagring.
 
Kviga äldre än ett år som går på djupströbädd producerar 6 m3 under 6 månaders lagring.
 
Mjölkko som mjölkar 8000 kg per år och går på djupströbädd producerar 15 m3 under 6 månaders lagring.
 
I första hand är det lantbrukaren som ska kunna redovisa vilka volymer gödsel som behöver kunna lagras.

När det gäller djupströbädd så beror volymen väldigt mycket på strömängden och tittar man i schablonvärdena kan man se att volymen djupströbädd är ungefär dubbelt mot volymen fastgödsel (jämför kviga äldre än ett år och mjölkko som mjölkar 8000 kg per år). Volymen djupströbädd för en diko borde därmed bli ungefär 8 m3 på 6 månaders lagring utifrån samma antagande.
 
Det är viktigt att lantbrukaren får en möjlighet att själv presentera beräkningar, eftersom detta endast utgör schabloner.