Pressmeddelande 971121 från Jordbruksverket

Minskade restriktioner kring smittad fjäderfäbesättning

Jordbruksverket minskar nu på restriktionerna kring den gård i Virrestad, utanför Simrishamn, som drabbats av Newcastlesjuka. Det skyddsområde som gällt i ett område med tre kilometers radie från Virrestad avvecklades från och med fredagen den 21 november kl 12. Området ingår numera i övervakningsområdet som omfattar alla fjäderfäbesättningar inom tio kilometers radie från den smittade gården.

Skydds- och övervakningsområdena inrättades den 4 november för att begränsa spridningen av Newcastleviruset som upptäckts på gården i Virrestad. Hittills pekar allt på att det handlade om ett isolerat utbrott. Under november har veterinärer besökt varenda fjäderfäbesättning inom övervakningsområdet minst två gånger. De har även tagit ett antal prover som analyserats på Statens Veterinärmedicinska Anstalt i Uppsala. Inga tecken på smittspridning har noterats. Vad som orsakade utbrottet i Virrestad är inte känt. Möjligtvis kan vilda fåglar ha överfört smittan till den drabbade gården.

Förändringen av reglerna innebär att fjäderfä nu får förflyttas inom hela det aktuella området efter anmälan till länsstyrelsen. Det finns inte längre några speciella regler för förflyttning av slaktkroppar och konsumtionsägg. Länsstyrelsen har dock möjlighet att förbjuda enskilda transporter av levande fjäderfä inom övervakningsområdet om det bedöms nödvändigt för smittskyddet.

Det är fortfarande förbjudet att transportera levande fjäderfä och kläckägg ut ur övervakningsområdet. Undantag gäller för de transporter som fått tillstånd av länsstyrelsen att gå direkt till anvisat slakteri eller kläckeri.

Kontaktperson:

Leif Denneberg, chef djuravdelningen, Jordbruksverket, tel. 036 - 15 58 10.

© Jordbruksverket 1997, senast ändrad 1997-11-21.
Ansvarig för sidan: Informationsenheten