Pressmeddelande från Jordbruksverket 1997-11-11.

Zinkoxid i grisfoder måste skrivas ut av veterinär

Från årsskiftet krävs veterinär förskrivning av grisfoder som innehåller mer 250 milligram zink per kilo helfoder. Det innebär att zinkoxid i högre doser, som tidigare betraktats som en fodertillsats, klassas som ett läkemedel.

Beslut om ändring av foderföreskrifterna togs av Jordbruksverket på tisdagen. Därmed begränsar Sverige användningen av zinkoxid.

Zinkoxiden används i hög dos under högst fjorton dagar för att stabilisera smågrisars tarmflora och effektivt förhindra diarréer under avvänjningsperioden. Veterinärer kan redan nu skriva ut foder med högre halter zinkoxid men för att ge Apoteksbolaget tid och möjlighet att få fram zinkoxid av läkemedelskvalitet, träder föreskriftsändringen i kraft från den 1 januari 1998.

Förändringen är tänkt som en övergångslösning under några år i avvaktan på utveckling och införande av bättre alternativ. På sikt bör problemen med smågrisdiarréer framförallt kunna hanteras genom förändringar av system för uppfödning och djurmiljö.

Näringen och Jordbruksverket planerar tillsammans ett omställningsprogram som syftar till att minska användningen av läkemedel som antibiotika och zinkoxid i smågrisproduktionen för att undvika framtida resisens- och markekologiska problem.

Kostnaderna för smågrisuppfödarna beräknas öka endast marginellt i och med denna förändring.

Kontaktpersoner:

Torbjörn Malm, handläggare djurmiljöenheten, tel 036 - 15 58 13
Agneta Brasch, chef djurmiljöenheten, tel 036 - 15 58 15

© Jordbruksverket 1997, senast ändrad 1997-11-11.
Ansvarig för sidan: Informationsenheten