Pressmeddelande 1997-05-13 från Jordbruksverket

Fler djurtävlingar med veterinär kontroll

Jordbruksverket har antagit nya föreskrifter som innebär att fler offentliga tävlingar med djur än tidigare ska ha någon form av veterinär kontroll. Däremot minskas antalet tävlingar som kräver att en veterinär ska medverka i djurskyddstillsynen under hela tävlingen.

De nya föreskrifterna börjar gälla den 1 september 1997.

Jordbruksverket har gått igenom behovet av tävlings- respektive banveterinär från djurskyddssynpunkt vid de olika tävlingsformerna och tagit hänsyn till skaderisk, belastning som djuret utsätts för med mera. Målet har varit att använda sig av befintliga veterinära resurser på ett ändamålsenligt sätt.

För närvarande är tävlingsformerna och omfattningen av veterinärens medverkan vid dessa indelade i två kategorier:

I och med de nya föreskrifterna införs ytterligare en kategori:

De nya bestämmelserna innebär bland annat att hopptävlingar till och med klass lätt A för ponny och till och med 1,20 m för övriga hästar endast kräver veterinär medverkan vid besiktning av deltagande djur och tävlingsområdet. Detsamma gäller exempelvis även för ridtävlingar med islandshästar. Som det nu är ska veterinär medverka under hela tävlingen vid ovan nämnda tävlingar om antalet deltagande hästar överstiger 50 stycken. Vid färre deltagare krävs i dag ingen veterinär medverkan. De nya bestämmelserna innebär att den från djurskyddssynpunkt ologiska gränsen på 50 deltagare upphör att gälla.

I dag ska en veterinär medverka under hela tävlingen vid hundkapplöpningar och draghundstävlingar. Enligt de nya bestämmelserna behöver en veterinär endast medverka vid besiktning innan tävlingen vid hundkapplöpningar på rakbana och draghundstävlingar över kortare distanser. Hundkapplöpning på rundbana och draghundstävlingar över längre distanser ska fortfarande ha en veterinär närvarande under hela tävlingen.

© Jordbruksverket 1997, senast ändrad 1997-05-13.
Ansvarig för sidan är: informationsenheten