Pressmeddelande 1997-02-07 från Jordbruksverket

Matpriserna sjönk 6,3 procent under Sveriges andra år i EU

Bortsett från momssänkningen steg priserna på jordbruksreglerade livsmedel med 1,1 procent mellan december 1995 och december 1996. Priserna till jordbrukarna sjönk dock samtidigt med ca 5 procent. Det tyder på att mellanliggande led ökade sina marginaler. Potatis, nötkött och socker blev klart billigare i fjol medan mejerivaror blev dyrare. Det framgår av statistik från Livsmedelsekonomiska samarbetsnämndens (LES) indexgrupp.

Momsen på livsmedel sänktes från 21 till 12 procent dem 1 januari 1996. Om momssänkningen fått fullt genomslag borde livsmedelspriserna ha fallit med 7,4 procent i genomsnitt. Enligt statistiken blev sänkningen 6,3 procent, dvs. en prisökning på drygt en procent sedan momseffekten räknats bort. Siffrorna varierar dock kraftigt mellan olika jordbruksprodukter. Följande prisändringar i konsumentledet inkluderar moms.

Priserna på mejeriprodukter har trots momssänkningen sjunkit med endast 3,8 procent till konsument. Smörpriset har stigit med 2,6 procent vilket bidragit till att mejeriprodukterna relativt sett blivit dyrare. Jordbrukarnas pris för mjölk har ökat med 3,0 procent från december 1995 till december 1996.

Den största prissänkningen under perioden noteras för potatis. På grund av stor potatisskörd i såväl Sverige som övriga EU-länder har betalningen till jordbrukarna minskat med 41 procent. I konsumentledet har priserna fallit med 23,5 procent, dvs. med nästan en fjärdedel.

Även nötköttet blev markant billigare under Sveriges andra EU-år. Som en följd av galna ko-sjukan sjönk konsumtionen i många länder och priserna pressades. I Sverige, där konsumtionen faktiskt ökade med en procent, blev köttet i snitt 14,6 procent billigare. För jordbrukarna sjönk betalningen ännu mer, 18,4 procent.

Också sockret blev billigare, vilket bland annat beror på valutaförändringar. I konsumentledet sjönk priset med 12,4 procent. Året före hade dock sockret stigit med hela 40 procent, så socker är fortfarande dyrare än före Sveriges EU-inträde.

Kontaktperson:

Bo Lövström, tel 036-15 59 53.

© Jordbruksverket 1997, senast ändrad 1997-09-12.
Ansvarig för sidan: Informationsenheten