Pressmeddelande 1997-02-05 från Jordbruksverket

Stor efterfrågan på mjölkkvoter

Intresset för att köpa och sälja mjölkkvoter är fortfarande stort. Inför 1997/98 finns 108 miljoner kg mjölk till försäljning, fördelade på ca 1 100 mjölkproducenter. Ca 4 300 mjölkproducenter vill köpa kvoter motsvarande 189 miljoner kg mjölk. Det visar Jordbruksverkets sammanställning över årets handel med mjölkkvoter.

Inför varje kvotår administrerar Jordbruksverket handel med mjölkkvoter. Syftet med handeln är att omfördela kvoter mellan mjölkproducenter utan att företag eller delar av företag byter ägare. Sverige har en nationell mjölkkvot på totalt 3,3 miljarder kg mjölk.

Inför kvotåret 1997/98 har ca 1 100 mjölkproducenter anmält totalt ca 108 miljoner kg mjölk till försäljning. Motsvarande siffra för 1996/97 var 127 miljoner kg fördelade på 1 185 producenter.

Efterfrågan på mjölkkvoter är dock större än utbudet. Totalt vill ca 4 300 producenter köpa ca 189 miljoner kg mjölk. Förra året efterfrågades 132 miljoner kg.

De svenska mjölkkvoterna är fördelade i tre olika regioner. Handel med mjölkkvoter kan bara ske inom regionerna, inte mellan olika regioner. I region 2 är utbudet större än efterfrågan, vilket betyder att säljarna där inte kan få sälja hela sin kvot. I varje region fördelas antalet kvoter till försäljning procentuellt bland intresserade köpare. Priset är 1,50 kr per kg mjölk.

Handeln med mjölkkvoter inför 1997/98

Region 1 (stödområde 1, 2a och 2b i norra Sverige): utbud 7 Mkg

efterfrågan 58 Mkg

Region 2 (stödområde 3 och 4 i mellersta Sverige): utbud 15 Mkg

efterfrågan 11 Mkg

Region 3 (övriga delar av landet): utbud 86 Mkg

efterfrågan 120 MkgKontaktperson:

Camilla Tolke, handläggare mjölkkvotsenheten, tel. 036-15 56 89


© Jordbruksverket 1997, senast ändrad 1997-02-05.
Ansvarig för sidan: Informationsenheten