Pressmeddelande 1997-04-03 från Jordbruksverket

Förslag om självrisk vid smittsamma djursjukdomar

Nya sjukdomar bör införas medan vissa andra kan utgå ur epizootilagstiftningen, som omfattar allvarliga, smittsamma djursjukdomar. Vidare bör ersättningsreglerna för djurägare ändras. Staten behåller huvudansvaret, men näringen och enskilda producenter bör vara med och betala del av sjukdomsbekämpningen och en självrisk införas. Detta föreslår Jordbruksverket i en rapport till regeringen.

Jordbruksverket föreslår i rapporten att fem nya sjukdomar införs i epizootilagstiftningen, bl.a. BSE, eller galna ko-sjukan, vilket är ett led i att ytterligare höja den svenska beredskapen mot sjukdomarna. Vidare föreslås att fem sjukdomar som i dag omfattas av lagen bör utgå. Dessa sjukdomar finns redan i landet, eller är sjukdomar som kan kontrolleras på annat sätt än genom epizootilagstiftningen.

Sverige har internationellt sett generösa ersättningsbestämmelser. Om ersättningen är för låg kan myndigheternas tillgång till snabb och fullständig rapportering om misstanke om epizootiska sjukdomar äventyras. Jordbruksverket menar att bekämpningen av epizootiska sjukdomar till viss del bör finansieras av dem som har nytta av bekämpningen. I dag står skattebetalarkollektivet för hela kostnaden. Även näringen och den enskilde producenten bör vara med och finansiera sjukdomsbekämpningen. Jordbruksverket föreslår därför att en självrisk införs i ersättningssystemet. Sjukdomarna delas in i två grupper. I grupp ett utgår en fortsatt hög ersättning, 90%. För sjukdomar i grupp två utgår en lägre ersättning om 70%. Vidare införs en möjlighet att göra ersättningens storlek för vissa sjukdomar i grupp två beroende av anslutning till kontrollprogram. Utan sådan anslutning utgår ersättning med 50%. De kostnader och förluster som staten inte ersätter torde producenterna kunna finansiera via fonder eller försäkringar.

Epizootilagen omfattar allvarliga sjukdomar som inte finns i Sverige. Om någon av dessa sjukdomar ändå kommer in landet ska de bekämpas tills Sverige åter blir fritt från dem. Ofta innebär det total utslaktning av de smittade besättningarna.

Rapporten är gjord i samråd med Socialstyrelsen och Smittskyddsinstitutet.

Kontaktpersoner:

Folke Cerenius, veterinär, Jordbruksverket, tel: 036-15 58 80, 0705-81 14 58

Johan Sjöö, jurist, sekreterare i utredningen, tel: 036-15 52 28

© Jordbruksverket 1997, senast ändrad 1997-04-03.
Ansvarig för sidan är: informationsenheten