Information från Jordbruksverket

Så- och ändringsdatum framflyttat längst i norr

Sista datum för sådd och för ändringar i ansökan om EU-stöd och nationella stöd till jordbruket har flyttats fram till den 21 juni i Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län.

Sådatum och ändringsdatum flyttas fram sex dagar på grund av den kalla våren som gjort att vårbruket kommit i gång sent i de nordligaste länen. Övriga län berörs inte av förändringen.

Kontaktperson:

Christina Åkerman, tf chef arealstödsenheten, tel 036 - 15 52 62

© Jordbruksverket 1997, senast ändrad 1997-09-12.
Ansvarig för sidan: Informationsenheten