Pressmeddelande från Jordbruksverket

Svenskarna konsumerade livsmedel för 141 miljarder kronor

Under 1996 uppgick värdet av konsumtionen av livsmedel, alkoholhaltiga drycker och tobak till drygt 183 miljarder kr, vilket är en minskning med 3,3 procent jämfört med 1995. En bidragande orsak till minskningen av konsumtionsvärdet var sänkningen av momsen på livsmedel från 21 till 12 procent den 1 januari 1996. Volymmässigt ökade konsumtionen av livsmedel med 2,6 procent. Konsumtionen av bl.a. kött, fisk, grönsaker och kaffe ökade medan konsumtionen av ris, smör och öl minskade.

Det visar Jordbruksverkets årliga beräkningar av livsmedelskonsumtionen i Sverige.

Av konsumtionen på 183,4 miljarder kr svarade livsmedel för 141,2 miljarder kr. Utgifterna för alkoholhaltiga drycker och tobak uppgick till 25,7 respektive 16,5 miljarder kr.

Konsumtionsvärdet under 1996 för enbart livsmedel var 7,3 miljarder kr eller 4,9 procent lägre än motsvarande värde 1995. Minskningen av konsumtionsvärdet på livsmedel kan förklaras med en genomsnittlig prissänkning på 7,3 procent och en total volymökning på 2,6 procent.

De varugrupper som visade störst volymmässig ökning var fisk (+10%), gruppen kaffe, te och kakao (+17%) samt gruppen andra livsmedel som bl.a. innehåller choklad och konfektyrvaror (+4%).

Beträffande konsumtionen per person under 1996 kan följande nämnas:Kontaktperson på Jordbruksverket:

Ulf Svensson, statistikenheten, tel 036-15 50 74

© Jordbruksverket 1997, senast ändrad 1997-06-05.
Ansvarig för sidan: Informationsenheten