Pressmeddelande 1997-12-01 från Jordbruksverket

Faran för Newcastlesmitta över

Jordbruksverket anser att det inte längre finns någon risk för fortsatt smittspridning av Newcastlesjuka i sydöstra Skåne. Det övervakningsområde som funnits kring den drabbade gården med fjäderfä i Virrestad avvecklas under måndagen.

Övervakningsområdet infördes den 4 november och omfattade knappt 100 fjäderfäbesättningar inom tio kilometers radie från Virrestad. Under november har veterinärer besökt samtliga dessa besättningar tre gånger. Vid minsta misstanke om smittspridning har prov tagits och skickats till Statens Veterinärmedicinska Anstalt för analys. Inga fler smittade fåglar har upptäckts och nu avvecklas den veterinära organisationen som tillfälligt haft kontor i Sjöbo.

I samband med misstanken om Newcastle, avlivades omkring 3 800 höns och kycklingar på den smittade gården i Virrestad. Därefter har gården sanerats i alla utrymmen där det funnits fjäderfä. Djurägaren får ersättning av staten för de avlivade hönsen och för saneringen.

Det är inte klart varifrån smittan kommit. Det aktuella Newcastleviruset är mycket likt ett virus som förekom vid ett utbrott i Norge tidigare i höst. Det kan ha spritts till Skåne via vilda fåglar.

Kontaktperson: Leif Denneberg, chef djuravdelningen

© Jordbruksverket 1997, senast ändrad 1997-12-01.
Ansvarig för sidan: Informationsenheten