PDF

Åtagande

Så här söker du åtagande för hotade husdjursraser

Så här söker du åtagande och utbetalning för djurvälfärdsersättning

Du som redan har ett åtagande

Så här ändrar du ett åtagande som du redan har och som inte är knutet till ett särskilt block

Så söker du nytt åtagande och söker utbetalning för ett åtagande som du gått in i 2015 eller senare

Har du ett åtagande som gick ut 2020?

Djurhållning inom ersättningarna för ekologisk produktion

Vallodling

Minskat kväveläckage

Hotade husdjursraser

Fäbodar