PDF

Hämta uppgifter från förra årets ansökan

Ändrade block

Block som har ändrats innan SAM Internet öppnar

Block som ändras under ansökansperioden

Block med fastställda markklasser

Förladdade uppgifter i SAM Internet