PDF

Import/Export

Så här gör du

Viktigt att tänka på om du ska importera
uppgifter till SAM Internet från ett annat dataprogram

Import-/exportfilens omfattning

Vad kan importeras i SAM Internet?

Vad kan inte importeras?

Generellt om XML och XML Schema (XSD)