PDF

Karta och Skiften

Kartans färger

Block- och skifteslista

Ändrade block

Flygfoton

Navigera i kartan

Panorera

Zooma in

Zooma ut

Förflyttning mellan block och skiften

Kartinnehåll

Så här tar du reda på om vi har ändrat dina block

Så här gör du om vi har ändrat gränserna på ett block

Så här gör du om vi har slagit ihop eller delat på ett block

Så här gör du om du tycker att ett block ska ändras

Kartblad

Välja kartblad

Lägga till block som ligger utanför ett kartblad

Skriva ut karta

Kartförklaring

Flytta fönstret för Kartinnehåll

Visa blockinformation

Sök block

Mätverktyg och mätpunkter

Korsande linjer