PDF

Så här söker du stöden i SAM Internet

Gårdsstöd

Förgröningsstöd

SAM Internet hjälper dig att ta reda på om du uppfyller villkoren

På vilken mark gäller kraven i förgröningsstödet?

Om du vill ta med åkermark med certifierad ekologisk produktion

Rapport i SAM Internet med uppgifter som ligger till grund för beräkningen av förgröningsstödet

Nötkreatursstöd

Stöd till unga jordbrukare

Kompensationsstöd

Nationellt stöd för smågrisproduktion, getter, potatis, bär och grönsaker

Allmänt miljöersättningar och ersättningar för ekologisk produktion

Du som redan har ett åtagande

Om du vill ändra ett åtagande som du redan har

Om åtagandet inte syns i SAM internet

Det finns fastställda markklasser i SAM Internet

Se i kartan vilka block som har fastställda markklasser

Betesmarker och slåtterängar

Söka nytt åtagande

Söka utbetalning

Ändra ditt åtagande

Förlänga åtagande som gick ut 2020

Så här söker du utbetalning om åtagandet inte finns i SAM Internet

Om du inte sökte utbetalning förra året

Restaurering av betesmarker och slåtterängar

Söka nytt åtagande

Söka utbetalning

Så här söker du utbetalning om åtagandet inte finns i SAM Internet


Fäbodar

Söka nytt åtagande

Ändra ditt åtagande

Förlänga åtagande som gick ut 2020

Söka utbetalning

Vallodling

Söka nytt åtagande

Söka utbetalning

Om du vill lägga till mer vall på samma block

Ändra ditt åtagande

Förlänga åtagande som gick ut 2020

Ersättningar för ekologisk produktion

Söka nytt åtagande

Ändra ditt åtagande

Förlänga åtagande som gick ut 2020

Söka utbetalning för växtodling

Söka utbetalning för djurhållning

Så här söker du utbetalning om åtagandet inte finns i SAM Internet

Ange vem som kontrollerar din certifiering

Du måste själv stå för certifieringen för att få någon av ersättningarna för ekologisk produktion

Så här gör du när du söker ersättning för ekologisk produktion och ersättning för omställning till ekologisk produktion på samma block

Skyddszoner mot vattendrag

Anpassade skyddszoner

Ändra ditt åtagande

Förlänga åtagande som gick ut 2020

Söka utbetalning

Så här söker du utbetalning om åtagandet inte finns i SAM Internet

Så här gör du när du söker miljöersättning för skyddszoner och ersättningar för ekologisk produktion på samma block

Skötsel av våtmarker och dammar

Söka nytt åtagande

Ändra ditt åtagande

Förnya åtagande

Söka utbetalning för ett nytt åtagande

Sök utbetalning för åtaganden som börjat under 2000–2006

Sök utbetalning för åtaganden som börjat under 1996–1999

Så här söker du utbetalning om åtagandet inte finns i SAM Internet

Minskat kväveläckage

Söka nytt åtagande

Ändra ditt åtagande

Förlänga åtagande som gick ut 2020

Söka utbetalning

Djurvälfärdsersättningar

Extra djuromsorg för får

Extra djuromsorg för suggor

Utökad klövhälsovård för mjölkkor

Miljöersättning för hotade husdjursraser

Om du söker nytt åtagande

Ändra ditt åtagande

Förlänga ditt åtagande som gick ut 2020

Söka utbetalning