PDF

Viktiga steg i din ansökan


Viktiga steg i SAM Internet

Fliken Karta och Skiften:

Tips och allmän information

Tänkt på att kontrollera vilka uppgifter som hämtas

Om texten är för liten

Högerklicksmeny

Karta och Skiften

Är det första gången som du använder SAM Internet?

Ange gröda och stöd

Åtagande

Övriga uppgifter

Översikt

Mina fel och varningar

Skicka in ansökan

Bifoga filer med din ansökan

Vissa uppgifter måste du lämna på papper

Den här blanketten postar du till länsstyrelsen i pappersform:

De här bilagorna och blanketterna postar du till Jordbruksverket i pappersform, eller skickar via e-post till jordbrukarstodsenheten@jordbruksverket.se:

Ändra ansökan