Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor.
Version: 3.4.0
Inloggad som  | Logga ut
Mina Sidor: Version: 3.4.0 Tid: 20220603-1046

Författningar 2006

Förteckning över Jordbruksverkets författningar 2006

Föreskrift

Ändring

Titel

SJVFS 2006:94 Pdf, 17.1 kB, öppnas i nytt fönster.


Upphävande av Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 2003:52) om ersättning för kostnader för medling vid tvister om skador på grund av renbetning på åkermark.

SJVFS 2006:93 Pdf, 17.1 kB, öppnas i nytt fönster.


Upphävande av föreskrifter (SJVFS 2001:65) om ersättning till renskötselföretag för vissa merkostnader och förluster med anledning av Tjernobylolyckan.

SJVFS 2006:92 Pdf, 17.1 kB, öppnas i nytt fönster.


Upphävande av föreskrifter (SJVFS 1996:121) om hänsyn till naturvårdens och kulturmiljövårdens intressen vid renskötsel.

SJVFS 2006:91 Pdf, 17 kB, öppnas i nytt fönster.


Upphävande av föreskrifter (SJVFS 1993:162) om renräkning, renlängd och företagsregister för rennäringen.

SJVFS 2006:90 Pdf, 17 kB, öppnas i nytt fönster.


Upphävande av föreskrifter (SJVFS 1993:76) om utformning och registrering av renmärken.

SJVFS 2006:89 Pdf, 17 kB, öppnas i nytt fönster.


Upphävande av föreskrifter (SJVFS 1991:18) om särskilt pristillägg på renkött.

SJVFS 2006:84 Pdf, 296.6 kB.
SJVFS 2006:69 Pdf, 17.3 kB, öppnas i nytt fönster.


Upphävande av föreskrifter (SJVFS 1997:10) om teknik som skall användas vid spridning av flytgödsel i växande gröda.

SJVFS 2006:60 Pdf, 17.3 kB, öppnas i nytt fönster.


Upphävande av föreskrifter (SJVFS 1994:33) om hygien och hälsa vid produktion av mjölk

SJVFS 2006:50 Pdf, 18 kB, öppnas i nytt fönster.


Upphävande av föreskrifter (SJVFS 1999:83) om organisationen av åtgärder för att informera om gemenskapssystemet för märkning av nötkött.

SJVFS 2006:49 Pdf, 18 kB, öppnas i nytt fönster.


Upphävande av föreskrifter (SJVFS 1997:53) om särskilda åtgärder inom sektorn för levande växter och blomsterprodukter.

SJVFS 2006:48 Pdf, 18 kB, öppnas i nytt fönster.


Upphävande av föreskrifter (SJVFS 1995:111) om stöd till marknadsföring av mjölk och mjölkprodukter.

SJVFS 2006:47 Pdf, 18 kB, öppnas i nytt fönster.


Upphävande av föreskrifter (SJVFS 1995:43) om stöd till marknadsföring av kvalitetsnötkött

SJVFS 2006:46 Pdf, 17.9 kB, öppnas i nytt fönster.


Upphävande av föreskrifter (SJVFS 1994:213) om lagerersättning och lageravgift för socker.

SJVFS 2006:45 Pdf, 17.8 kB, öppnas i nytt fönster.


Upphävande av föreskrifter (SJVFS 1994:212) om konsumtionsstöd för olivolja.

SJVFS 2006:42 Pdf, 67.9 kB, öppnas i nytt fönster.


Djurhälsoregler för import och transitering av vissa levande hov- och klövdjur

Nationellt stöd till jordbruket i norra Sverige


Föreskrifter och allmänna råd om statsbidrag m.m. för funktionstest av lantbrukssprutor

SJVFS 2006:11 Pdf, 33.1 kB.
SJVFS 2006:8 Pdf, 66.5 kB, öppnas i nytt fönster.


Skyddsåtgärder när högpatogen aviär influensa av subtyp H5 har konstaterats och N1 misstänks eller bekräftats hos vilda fåglar i Sverige

SJVFS 2006:2 Pdf, 33.3 kB, öppnas i nytt fönster.


Ersättning till laboratorier och värderingsmän för kostnader vid bekämpning av sjukdomar enligt zoonoslagen (1999:658) och epizootilagen (1999:657)

Kontakt