Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 39 SM 0301

Mark- och arrendepriser 2002

Agricultural land prices and rents 2002
pil.gifI korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes)Hela publikationen(PDF)

I korta drag

Mark- och arrendepriserna fortsätter stiga

Priser för både jordbruksmark och arrenden av jordbruksmark har ökat kontinuerligt sedan Sveriges EU-inträde 1995. För Sverige totalt ligger priserna på arrenden 2002 mer än 30 % över den nivå de låg på 1994. Förändringen mellan 1994 och 2002 är ungefär lika stora procentuellt sett mellan olika regioner i Sverige, med undantag för Norra Sverige där den är lägre. Markpriserna har i genomsnitt stigit med nästan 70 % mellan 1994 och 2001. Förändringarna har varit störst i Götalands och Svealands slättbygder.

Mellan 2001 och 2002 har arrrendepriserna gått upp med i genomsnitt 2,7 %. Störst uppgång har det varit i Sydsverige, Västsverige samt i Norra Sverige, där dock siffrorna ska tolkas med en viss försiktighet pga ett litet underlag för beräkningarna. Markpriserna steg mellan 2000 och 2001 med 9,5 %. Största uppgången var i Svealands slättbygder och Götalands södra slättbygder.