Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Mark- och arrendepriser 2002

JO 39 SM 0301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Genomsnittligt arrendepris för jordbruksmark 2001 och 2002, kr/ha.

1. Average rent for agricultural land 2001 and 2002, SEK/ha.

 

Inkl. gratisarrenden

Arrenden med avgift

 

2001

2002

2001

2002

Sydsverige

1 997

2 082

2 033

2 114

Västsverige

1 092

1 167

1 140

1 210

Småland med öarna

720

736

747

762

Östra Mellansverige

1 009

999

1 027

1 014

Norra Mellansverige

467

475

620

635

Norra Sverige

167

181

313

332

Totalt

1 036

1 064

1 122

1 150